Gurudev's Superheroes

Shri RC Malhotra

Shri RC Malhotra

Shri Satish Chanan

Shri Satish Chanan

RP Sharma ji

Shri. R.P. Sharma

Om Prakash ji

Shri. Om Prakash

Pumje ji

Shri. Giri Punje

Shri Mansukhi

Shri. Mansukhi

Shri OP Ahuja

Shri. O.P. Ahuja

Shri Inder

Shri Inder

Surender Taneja

Shri. Surender Taneja

Shri AP Chaudhri

Shri AP Chaudhri

Shri A.K. Dutta

Shri A.K. Dutta

Indu Sharma ji

Indu Sharma ji

Shri Amichand Sharma

Shri Amichand Sharma

Bakshiji

Shri G.S.Batra Ji (Bakshi Ji )

Sh. Bali Ram

Shri. Bali Ram

Shri Gobind Lal

Shri Gobind Lal

Capt.Prem Veer Singh

Capt.Prem Veer Singh

Shri Sabbu

Shri Sabbu

Shri Sant Lal

Shri Sant Lal

Shri Shambu Lal Sharma

Shri Shambu Lal Sharma

Shri Chandramani Vashisht

Shri Chandramani Vashisht

Wg. Cdr. R.K. Verma

Wg. Cdr. R.K. Verma

Shri D.D.Sharma

Major D.D.Sharma

Shri Maniktala

Shri Maniktala

Shri Karam Chand Jaghari

Shri Karam Chand

Shri Ram Kumar Sharma

Shri Ram Kumar Sharma

Shri RR Singh

Shri RR Singh

Suraj Parkash Sharma

Shri Suraj Parkash Sharma

Sita Ram Takki

Shri Sita Ram Takki

Under Kumar ji

Shri Under Kumar

Shri H.S. Sidhu

Shri H.S. Sidhu

Shri Nanak Chand

Shri Nanak Chand

Shri O.P. Ahuja

Shri O.P. Ahuja

Shri Santosh Kumar

Shri Santosh Kumar

Shri Shyam Jallan

Shri Shyam Jallan

Shri S.K. Jain

Shri S.K. Jain

Shri Sabharwal

Shri Sabharwal

Shri Kulbeer Sethi

Shri Kulbeer Sethi

Shri Tarsem Bagga

Shri Tarsem Bagga